Informatie beroepsvereniging

Om als cliënt in aanmerking te komen voor vergoeding, dient de dienstverlenende praktijk te zijn aangesloten bij een Beroepsvereniging. Dit betekent in ieder geval dat de dienstverlener een officieel erkende opleiding met succes heeft afgerond en zich dient te houden aan de gestelde beroepsvoorwaarden om ieder jaar weer opnieuw geregistreerd te blijven. Van BinnenRIJK heeft ervoor gekozen om per 1 augustus 2021 op al haar diensten BTW te berekenen. Registratie bij de NBVH betekent BTW vrijstelling. Van Binnen RIJK heeft ervoor gekozen om per 1 januari 2022 het lidmaatschap van de NBVH te laten vervallen. Cliënten kunnen geen vergoeding meer ontvangen van de aanvullende zorg.

 

Van Binnen Rijk - Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten
Van Binnen Rijk - Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Van Binnen RIJK is tot 1 -01 – 2022 aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten  (NBVH) onder lid nummer 12008.

 

 

 

Daarnaast is de praktijk Van Binnen RIJK tot 1-01-2022 geregistreerd als registertherapeut bij de stichting RBCZ onder licentienummer 403274R. De RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

Het AGB zorgverlenernummer is 90046418

De AGB praktijkregistratie is 9055048