en Om  duidelijk te maken hoe wij met uw gegevens omgaan, omschrijft onderstaand document  wat Van Binnen RIJK met de verzamelde gegevens doet en waarom.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Van Binnen RIJK kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van Binnen RIJK, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt. Van Binnen RIJK kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM Van Binnen RIJK GEGEVENS NODIG HEEFT

Van Binnen RIJK verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Van Binnen RIJK uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Van Binnen RIJK GEGEVENS BEWAART

Van Binnen RIJK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Van Binnen RIJK verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Van Binnen RIJK worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Van Binnen RIJK gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Van Binnen RIJK maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Van Binnen RIJK bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Van Binnen RIJK te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Van Binnen RIJK  heeft hier geen invloed op. Van Binnen RIJK heeft Google geen toestemming gegeven om via Van Binnen RIJK verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vanbinnenrijk.nl. Van Binnen RIJK zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Van Binnen RIJK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Van Binnen RIJK maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van Binnen RIJK verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Van Binnen RIJK op via info@vanbinnenrijk.nl . www.vanbinnenrijk is een handelsnaam van MetaCom Training & Coaching, website www.meta-com.nl . Van Binnen RIJK  is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Vosweide 48 7325 DC Apeldoorn

Inschrijvingsnummer handelsregister MetaCom Training & Coaching , Kamer van Koophandel: 30211983
Telefoon: 0650978333
E-mailadres: info@vanbinnenrijk.nl