Boks Therapie

Hoe kun je beter leren omgaan met je emoties?
Hoe vergroot je je persoonlijke weerbaarheid en hoe zorg je ervoor dat je meer zelfvertrouwen ervaart?
Ingeprente overtuigingen over hoe je moet zijn, maken dat het niet gewenst is om je emoties te laten zien. We zijn gewend om ons in te houden en aan te passen, waardoor de energie van onze emoties wordt opgestapeld met een grote kans op langdurige stress.

Met gebruikmaking van bokstherapeutische methoden en de toegepaste (sport) psychologie, leer je stapsgewijs ‘het heft in eigen handen te nemen’ .

Jouw traject wordt volledig afgestemd op wat jij nodig hebt om persoonlijk te groeien.
Voorbeelden van thema’s die aan de kunnen komen zijn:  emotieregulatie, assertiviteit, stresshantering, zelfvertrouwen, faalangst en omgaan met verlies.

Hoe ziet een traject er uit?

  • Een sessie bestaat uit een inventarisatiedeel, praktijkdeel en een evaluatiedeel.
  • De eerste sessie start met een inventarisatie van thema’s waarmee tijdens de eerste sessie al direct mee aan de slag wordt gegaan.
  • De vervolgsessies worden telkens weer opnieuw afgestemd. Van de coachee wordt verwacht dat deze tussentijds de sessies met de inzichtelijk gemaakte leerpunten aan de slag gaat en hierover een verslaglegging mailt.

Een traject omvat 5 t/m 7 sessies van gemiddeld 1,5  uur. Kosten voor een traject gebaseerd op 5 sessies bedragen € 750,00 incl. 21% BTW. Voor organisaties is dit bedrag  excl. 21% BTW.

 

Rob Rijk - Weerbaarheidstraining - Van Binnen Rijk

Testimonial

Ik wil je ontzettend bedanken voor je hulp, inzicht, empathie, geduld, vasthoudendheid en durf. Ik heb zó ontzettend veel geleerd in deze zes sessies; wat ik toch in alle eerlijkheid niet zo intens verwacht had. Ik heb ontzettend veel bewondering voor jouw houding en acties tijdens onze bijeenkomsten. Ik ben in alle sessies getest, getoetst en bang geweest. Maar ik ben nooit onveilig, on-vertrouwd of hulpeloos weggelopen; eerder het tegendeel.

Hoewel je stiekem misschien altijd hoopt bij zulke sessies dat er ‘snelle en gemakkelijke’ tools uitkomen om de hulpvraag te beantwoorden, waardeer ik het juist dat je de focus ook legt op de moeilijke vragen en niet bang bent geweest om mij daarmee te confronteren.  Kortom, veel dank en bewondering!

Sandra van E.

Productmanager ICT

In de zomer van 2021 heb ik bij Rob een individueel coachingstraject gevolgd. In vijf sessies van 1,5 uur zijn we aan de slag gegaan met mijn persoonlijke doelen. Ik vond het verrassend, confronterend en verhelderend om te ervaren hoe ogenschijnlijk eenvoudige boksoefeningen mij bewust maakten van mijn patronen. Patronen die ik weliswaar kende, maar die nu op een andere manier werden blootgelegd dan bij de meer verbale coaching en therapie die ik heb gehad. Bij mij heeft dat voor meer bewustwording gezorgd.

Rob is als coach breed georiënteerd. Hij heeft kennis van diverse theorieën en stromingen. Dat maakt dat hij in individuele sessies kan anticiperen en kan werken met wat zich aandient. Dat maakte het mogelijk om aan de slag te gaan met een patroon dat zich tijdens het boksen aandiende. Namelijk het denken vanuit de behoeften van de ander in plaats van vanuit mijn eigen behoeften. Ik kan Rob zeker aanbevelen.

Freek H.

Teamcoach Onderwijs

Contactformulier

1 + 7 =