De bezoeker dient zich er van bewust te zijn dat de informatie tussentijds kan veranderen. Van Binnen RIJK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht

De website is eigendom van Van binnen RIJK en geeft de bezoeker van deze site toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens alleen voor eigen informatieve doeleinden worden aangewend, met uitsluiting van verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie.

Privacy

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Van Binnen RIJK  verstrekt, worden opgenomen in de database van Van Binnen RIJK. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt worden voor administratieve doeleinden, en zullen in geen geval verstrekt worden aan derden.