Hypnotherapie

Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance (oftewel hypnose) vormt de spil van deze therapie. Daarnaast maak ik als hypnotherapeut gebruik van andere evidence based therapievormen. Dat wil zeggen dat de werking daarvan is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.

Hoe werkt hypnotherapie?
In hypnotherapie wordt hypnose therapeutisch ingezet. Een hypnotische staat (trance) wordt doelbewust opgewekt als therapeutisch middel. In tegenstelling tot hetgeen tijdens theaterhypnose gebeurt, behoud je altijd de controle over jezelf.
In deze therapie leer je op een andere manier dan je gewend bent naar jezelf luisteren. Daardoor kom je dichter bij je onbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten die je op je eigen manier kunt toepassen in het dagelijks leven om zo je doelen te verwezenlijken.

Wat is de werkwijze?
Er vindt eerst een intakegesprek plaats waarbij je als cliënt de therapeut alle voor de therapie belangrijke informatie geeft. Naar aanleiding van je hulpvraag wordt een doelstelling voor de behandeling bepaald en wordt over de aanpak gesproken. De therapeut kan desgewenst met een behandelovereenkomst werken waarin de voorwaarden voor de samenwerking, de tariefstelling, eventueel de doelstelling en een inschatting van het aantal sessies wordt vastgelegd.
Als hypnotherapeut ga ik er vanuit dat, in geval van lichamelijke klachten, een arts is geraadpleegd voordat de hypnotherapie van start gaat.

 

Meest gestelde vragen

Welke klachten kunnen met succes worden behandeld?

Voorbeelden van klachten waarvan is gebleken dat deze zinvol behandeld kunnen worden met hypnotherapie zijn:

– Faalangst
– Traumatische ervaringen
– Stress en (dreigende) burnout
– Verslavingen
– Rouwverwerking
– Eenzaamheid
– Concentratieproblemen
– Depressieve gevoelens

– Sportprestatieverbetering

Welke methoden gebruik ik als hypnotherapeut?

Hypnotherapie is zowel een op zichzelf staande behandelmethode als een waardevolle ondersteuning voor de reguliere en complementaire geneeskunde. Aanvullende methoden waarvan ik gebruik maak zijn: EMDR, Acceptance & Commitment Therapy, Transactionele Analyse, NLP en Zelfhypnose. Het effect van Cognitieve Gedragstherapie kan worden versterkt wanneer dit wordt gecombineerd met therapeutische trance. 

 

Hoe lang duurt een sessie en hoelang duurt een behandeltraject?

Een sessie duurt gemiddeld één uur. Omdat hypnotherapie bij een grote verscheidenheid aan klachten toegepast wordt, is een exacte therapieduur in zijn algemeenheid niet aan te geven. Een lichte klacht, zonder ‘ernstige’ achtergronden kan in een paar sessies verholpen zijn, soms zelfs in één sessie. De behandelduur van ‘ernstige klachten’ kan vele maanden, zo niet jaren zijn. Wel is in dergelijke gevallen vaak spoedig een aanzienlijke verbetering merkbaar. Tussentijdse evaluatie is in dergelijke situaties noodzakelijk.

Contactformulier

9 + 8 =