Hypnotherapie

Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance vormt de spil van deze therapie. Als hypnotherapeut maak ik allleen gebruik therapievormen waarvan de werking is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.

Hoe werkt hypnotherapie?

Hypnose wordt als therapeutisch middel gebruikt .In tegenstelling tot hetgeen tijdens theaterhypnose gebeurt, behoud je altijd de controle over jezelf. Je bent als het ware toeschouwer van je eigen geconcentreerde aandacht. Stapsgewijs wordt je op deze manier geleid naar je eigen onderbewuste.

Eenmaal in contact met je onderbewuste krijg je, afhankelijk van je probleemvraag, vragen suggesties of vragen die stapsgewijs leiden naar de oplossing van je klacht/probleem.

In deze therapie leer je op een andere manier dan je gewend bent naar jezelf luisteren. Daardoor kom je dichter bij je onbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten om in het dagelijks leven je doelen te verwezenlijken.

Wat is de werkwijze?

Er vindt eerst een intakegesprek plaats waarbij ik als de therapeut alle voor de therapie belangrijke informatie vraag. Naar aanleiding van je hulpvraag wordt een doelstelling voor de behandeling bepaald en bespreken we de aanpak.
Als hypnotherapeut ga ik er vanuit dat, in geval van lichamelijke klachten, een arts is geraadpleegd voordat de hypnotherapie van start gaat.

 

Meest behandelde klachten

Welke klachten kunnen met succes worden behandeld?

Voorbeelden van klachten waarvan is gebleken dat deze zinvol behandeld kunnen worden met hypnotherapie zijn:

– Faalangst
– Traumatische ervaringen
– Stress en (dreigende) burnout
– Verslavingen
– Rouwverwerking
– Eenzaamheid
– Concentratieproblemen
– Depressieve gevoelens
– Sportprestatieverbetering

 

Contactformulier

9 + 15 =