Geschilleninstantie

Geschilleninstantie SCAG

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt dat zorgcliënten klachten en geschillen over een zorgaanbieder aan een erkende geschilleninstantie moeten kunnen voorleggen. Dit biedt cliënten een laagdrempelig alternatief voor de gang naar de rechter. Zorgaanbieders moeten vanaf 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Daarom ben ik aangesloten bij de SCAG. Hier vind u meer informatie over het omgaan met klachten en geschillen.