Individueel Weerbaarheidstraject voor kinderen *

Wordt uw kind op school gepest? Of heeft uw kind moeite om met andere kinderen om te gaan? Of heeft u het idee dat uw kind sociaal angstig is of somber?
In een individueel weerbaarheidstraject leert uw kind zowel fysiek- als mentaal weerbaarder te worden en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Waarom weerbaarheid?

Voor een grote groep kinderen is het moeilijk om te kunnen omgaan met bepaald gedrag van andere kinderen.  Een aantal van hen zijn fysiek en/of sociaal niet weerbaar genoeg en laten andere kinderen regelmatig over hun grenzen gaan. De kans is groot dat zij door het opdoen van negatieve ervaringen een negatief zelfbeeld vormen, waardoor zij alles wat als negatief ervaren wordt op zichzelf betrekken. Een weerbaarheidstraject stelt het kind in staat het heft in eigen hand te nemen waardoor uiteindelijk het zelfbeeld in positieve zin verandert.

Wat leert het kind?

Een weerbaarheidstraject bestaat uit een combinatie van mentale én fysieke methoden, waarbij het kind leert:

  • in spannende- of bedreigende situaties letterlijk en figuurlijk stevig te staan en vertrouwen te voelen
  • op te komen voor zichzelf en duidelijk zijn of haar grens aan te geven
  • ruimte in te nemen en ruimte te geven
  • zowel fysiek als mentaal te ontspannen
  • zichzelf fysiek en verbaal te verdedigen
  • om te gaan met agressie en boosheid van zichzelf en de ander
  • zelfvertrouwen te ontwikkelen

Duur

Het weerbaarheidstraject bestaat in de basis uit een zestal individuele trainingen van 75 minuten. Het kind krijgt na ieder training de opdracht oefeningen op een afgesproken manier in de praktijk te brengen.

Kosten

De investering voor het programma van 6 trainingen bedraagt € 480,00.
*wanneer een aanvullende verzekering is afgesloten wordt het traject door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed.