Persoonlijk Leiderschap

 

Persoonlijk Leiderschap gaat over het nemen van verantwoording over je eigen werk en/of leven. Verantwoordelijkheid kunnen dragen betekent leiding geven aan je zelf om vervolgens effectief te communiceren met de omgeving. Leiding geven aan jezelf betekent dat je inzicht dient te krijgen in je eigen functioneren, waardoor mogelijkheden ontstaan om je eigen gedrag te sturen. Persoonlijk Leiderschap is gestoeld op waarden, overtuigingen en principes.
Vandaar dat Persoonlijk Leiderschap eerder een levenshouding is dan een vaardigheid.

Persoonlijk Leiderschap vereist zelfkennis en zelfreflectie en biedt je de mogelijkheid om pro-actief te functioneren en bewuster in je werk en/of leven te staan.
Resultaat

  • Je krijgt inzicht in:  waarvoor je ‘gaat’ en ‘staat’ in je werk en/of leven
  • Je krijgt inzicht in je persoonlijke gedragspatronen
  • Je krijgt inzicht in de drijfveren van jezelf en leert hoe deze te benutten
  • Je leert hoe je invloed kunt uitoefenen op het gedrag van de ander
  • Je leert hoe constructief feedback te geven en te ontvangen
  • Je vergroot je mate van zelfreflectie
  • Je leert effectiever te opereren in diverse (werk)situaties

Neem contact op en dan kijken we of en hoe het programma aan jouw persoonlijk leiderschap kan bijdragen.